Disclaimer

Op Hondsdol.nl vind je tips, adressen en nuttige informatie met betrekking tot je hond. De redactie van Hondsdol besteedt de allergrootste zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Hondsdol is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Tevens is Hondsdol niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar wordt verwezen en/of gelinkt. Hondsdol kan alle informatie, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigen of verwijderen.

De inhoud van Hondsdol komt gedeeltelijk tot stand in samenwerking met andere bedrijven en organisaties. Uiteraard staat Hondsdol te allen tijde achter de inhoud die wordt geplaatst.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van Hondsdol, of in bruikleen van de aanbieders van Hondsdol. Wil je iets gebruiken? Vraag Hondsdol dan eerst om toestemming. Hondsdol draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op met Hondsdol. Dan kunnen jouw credits worden vermeld.